Сертифікат про акредитацію
Розпорядження про переміщення коледжу
Розпорядження про перейменування
Статут коледжу
Звіт про фінансовий результат
Штатний розпис
Кошторис
Баланс
Форма 2
Форма 4
Форма 7
Положення про дистанційне навчання
Прейскурант 2023