Про проведення повторного/додатковогоскладання іспитів «Крок М. Лікувальна справа», «Крок М. Сестринська справа»

  • Автор запису:
  • Категорія запису:Новини

Відповідно листа від 22.06.2023 року № 775/01-12 Міністерства охорони здоров’я України Державне некомерційне підприємство «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» ДНП «Центр тестування». Старобільський медичний фаховий коледж повідомляє:

Відповідно до вимог Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 №251, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.1998 за №563/3003 (зі змінами), Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, погодженого МОЗ України 12.04.2017, затвердженого наказом ДО «Центр тестування» від 13.04.2017 № 50, для забезпечення реалізації права здобувачів на повторне/додаткове складання Графіком проведення повторних складань тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, молодший спеціаліст та лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2023 році, затвердженого наказом ДНП «Центр тестування» від 14.11.2022 № 01/02/42, визначено 01.08.2023 датою проведення повторного/додаткового складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М. Сестринська справа», «Крок Б. Сестринська справа», «Крок М. Лікувальна справа», «Крок М. Лабораторна діагностика», «Крок Б. Лабораторна діагностика» (далі – іспити).

Зважаючи на викладене та згідно зі встановленими вимогами просимо до 03.07.2023 сформувати та надіслати на електронну адресу ДНП «Центр тестування» admin@testcentr.org.ua замовлення для реєстрації здобувачів на повторне/додаткове складання вище зазначених іспитів.

Просимо проінформувати здобувачів про дату повторного/додаткового складання іспитів та вимоги порядку їх проведення.

Місце проведення повторного/додаткового складання іспитів буде повідомлено додатково.

Старобільський медичний фаховий коледж, інформує здобувачів додатково про повторне/додаткове складання. Графіком передбачено проведення повторних складань тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для фахового молодшого бакалавра та молодших спеціалістів на 01.08.2023 року. Студентам випускникам потрібно написати відповідну заяву до адміністрації коледжу (прибуття на іспит, чи неможливість прибуття на іспит за поважною причиною), за електронною адресою закладу:

medstar100@ukr.net